Design of the Time-Reversal Hyperthermia System
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Paolo Togni

Jan Vrba

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

EUCAP 2009

1506-1509
978-1-4244-4753-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

ISBN

978-1-4244-4753-4

Mer information

Skapat

2017-10-06