Elektroniskt verktyg för klinik, utbildning och forskning
Reviewartikel, 2008

Författare

Mats Jontell

Göteborgs universitet

Marie Gustafsson

Olof Torgersson

Chalmers, Data- och informationsteknik

Tandläkartidningen

0039-6982 (ISSN)

Vol. 100 12 78-81

Ämneskategorier

Odontologi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-06