Direct control of biological assembly using electrokinetic forces
Paper i proceeding, 2009

Författare

M Sano

A Rojas

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

R Davalos

AIChE Annual Meeting, Nashville, TN, Nov 8-13, 2009

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06