Low order non-linear models for distributed parameter processes in industrial production
Kapitel i bok, 1986

Författare

Mats Molander

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Birger Qvarnström

Institutionen för reglerteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06