Histology-based oral lesion discrimination
Paper i proceeding, 2009

Författare

Artur Chodorowski

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Vinay Hazarey

Sunil Kothawar

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Medicinteknikdagarna 2009 - Book of Abstracts, Sept 28-29, 2009, Västerås, Sweden,

Ämneskategorier

Odontologi

Signalbehandling

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-06