Histology-based oral lesion discrimination
Paper i proceeding, 2009

Författare

Artur Chodorowski

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Vinay Hazarey

Sunil Kothawar

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Medicinteknikdagarna 2009 - Book of Abstracts, Sept 28-29, 2009, Västerås, Sweden,

Ämneskategorier

Odontologi

Signalbehandling

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-06