Optimization of a bus using URANS and response surfaces
Paper i proceeding, 2009

aerodynamic shape optimization

response surface

bus

vehicle aerodynamics

URANS

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Branislav Basara

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF'09), The 14th International Conference on Fluid Flow Technoloies, Budapest, Hungary, 9-12 September, 2009

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07