Improving cost-effectiveness of LES by using nonreflecting boundary conditions: The flow around simplified ICE2 train
Paper i proceeding, 2009

boundary condition

train

nonreflecting boundary condition

LES

Författare

Branislav Basara

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

S. M. Frolov

The Sixth International Symposium on Turbulence and Shear Flow Penomena, Seoul Kore, 22-24 June, 2009

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07