Chemical modifications of softwood kraft fibre networks towards an absorption product
Poster (konferens), 2009

Författare

Hanna de la Motte

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Kristoffer Lund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Polysaccharides as a Source of Advanced Materials, European Polysaccharide Network Of Excellence, September 21-24, 2009 Åbo, Finland

165-

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08