Can the delignification rate be affected by previously applied cooking conditions?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Sofi Karlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN)

Vol. 24 1 25-32

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-28