Fabrication and Characterization of AlGaN/GaN HEMTs
Rapport, 2005

Författare

Vincent Desmaris

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 1

Mer information

Skapat

2017-10-07