Green liquor sludge separation, A comparison between gasifier and recovery boiler produced liquors
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Tuve Mattsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Tobias Richards

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Filtech 2009

Vol. 1 185-192
978-3-941655-00-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Övrig annan teknik

ISBN

978-3-941655-00-3

Mer information

Skapat

2017-10-07