Control design for automation of robotized laser metal-wire deposition
Paper i proceeding, 2008

Författare

Almir Heralic

Anna-Karin Christiansson

Kjell Hurtig

Mattias Ottosson

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system

17th IFAC World Congress, Seoul, Korea

14785-91

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07