Camera Modelling and Calibration - with Applications
Kapitel i bok, 2008

Författare

Anders Ryberg

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Anna-Karin Christiansson

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system

Kenneth Eriksson

Computer Vision, Ed. X. Zhihui. I-Tech Education and Publishing, Vienna, Austria

303-32

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07