Extreme values in finance, telecommunication and the environment
Bok, 2003

Författare

Bärbel Finkenstädt

Holger Rootzen

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07