Elkvalitémätningar på ett Vestas V52 850 kW’s vindkraftverk lokaliserat i Götene elnät
Rapport, 2005

I denna rapport finns elkvlitémätningar från ett Vestas V52 850 kW's vindkraftverk lokaliserat i Götene kommun presenterade. Mätningarna är gjorda under tiden 22 december 2004 till 11 maj 2005. Mätningarna har genomförts på nedspänningssidan av vindkraftverkstransformatorn och sålunda torde t.ex spänningsvaraitioner och spänningsövertoner vara lägre på uppspänningssidan som är kopplad till elnätet. Resultaten visar att verket fungerar bra. Det reaktiva effektutbytet med elnätet är under hela driftperioden marginell. Verkets flickerkoefficient, cf, är mellan 4 och 5, högst för ett elnät med 30 graders nätkortslutningsvinkel. Övertonshalten är som högst 2.5 % i såväl späningen som strömmen. Förutom de traditionella övertonerna såsom 5,7,9, ... förekom även övertoner på 2.5 kHz samt multiplar därav upp till åtminstone 10 kHz. Det förekom ibland transienter som medförde att spänningen transient kom upp i 30\%. Ett sådant fall orsakades av en 1 %-ig spänningsökning på elnätet, det är oklart varför. Under mätperioden förekom 4 spänningsdippar med en kvarvarande späningsnivå på mindre än 94 %, djupaste hade en kvarvarande spänning på 75 %. När spänningen föll med 20 % så kopplade verket ur sig medan det klarade en dipp på 85 %. Den största dippen, ner till 65 % kvarvarande spänning inträffade då verket stod still. Det förekommer inga större obalanser, vinkeln mellan fasspänningar och fasströmmar ligger på 120 grader +- 0.4 grader som mest. Skillnaden i amplitud mellan de olika fasspänningarna ligger varierar maximalt 0.3 % upp och ner.

vindkraft

elkvalitet

Författare

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07