Grey Iron Microstructures via Liquid-Phase Sintering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

powder metallurgy

sintering

liquid phase

Författare

Walid Khraisat

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Lars Nyborg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

International Journal of Powder Metallurgy

Vol. 41 6 35-41

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06