Multi-endpoint studies on the eelpout (Zoarces viviparus), using gene expression oligonucleotide microarray
Paper i proceeding, 2009

Författare

Noomi Asker

Göteborgs universitet

Erik Kristiansson

Göteborgs universitet

D. G. Joakim Larsson

Göteborgs universitet

Lars Förlin

Göteborgs universitet

SETAC Europe 19th Annual Meeting Abstract Book, Göteborg 31 May - 4 June, 2009

150-

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-10