Dose-response effects on global hepatic gene expression in rainbow trout exposed to diclofenac
Paper i proceeding, 2009

Författare

Filip Cuklev

Göteborgs universitet

Erik Kristiansson

Göteborgs universitet

Jerker Fick

Noomi Asker

Göteborgs universitet

Lars Förlin

Göteborgs universitet

D. G. Joakim Larsson

Göteborgs universitet

SETAC Europe 19th Annual Meeting Abstract Book, Göteborg 31 May - 4 June, 2009

154-

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-10