Short-term oral exposure to effluent from bulk drug industries does not indicate acute toxic effects in rat
Paper i proceeding, 2009

Författare

Carolin Rutgersson

Göteborgs universitet

Lina-Maria Gunnarsson

Göteborgs universitet

Erik Kristiansson

Göteborgs universitet

D. G. Joakim Larsson

Göteborgs universitet

SETAC Europe 19th Annual Meeting Abstract Book, Göteborg 31 May - 4 June, 2009

255-

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-10