On the Design of Robust Integrators for Fail-Bounded Control Systems
Paper i proceeding, 2003

Fail-bounded control systems

roll-back recovery

fault injection

fault-tolerant computing

Författare

Jonny Vinter

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Pålitliga datorsystem

Andreas Johansson

Peter Folkesson

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Pålitliga datorsystem

Johan Karlsson

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Pålitliga datorsystem

Proceedings International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN´03), 2003, San Francisco, CA, USA

415-424
0-7695-1952-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Datorteknik

ISBN

0-7695-1952-0

Mer information

Skapat

2017-10-06