High Gain Active Microstrip Antenna for 60 GHz WLAN
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Paul Hallbjörner

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Per Ligander

Katarina Boustedt

Arne Alping

Proceedings of European Microwave week, EuMC 2005

Vol. 1 1 581-584

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08