Fatigue behaviour of Co-Cr cladded steel plates for railway applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Simon Niederhauser

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Wear

Vol. 258 1156-1164

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06