Microstructural Development in the Heat-Affected Zone of Laser-Cladded Steel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Simon Niederhauser

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Peter Sotkovszki

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Zeitschrift für Metallkunde

Vol. 96 370-376

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06