Material properties affecting the machinability of Inconel 718
Paper i proceeding, 2005

Författare

Maria Krook

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Viktor Recina

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Superalloys 718, 625, 706 and Various Derivatives - TMS (The Minerals, Metals & Materials Society) , Ed. E.A. Lorca

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06