Low cycle fatigue behaviour of railway wheel steels including temperature effects
Paper i proceeding, 2005

Författare

Johan Ahlström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Proceedings of 11th Intern. Conf. on Fracture, Torino, March 2005

6 pages-

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08