Numerical simulation of the two-phase flow in an axially stirred vessel.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Mattias Ljungqvist

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Chemical Engineering Research and Design

Vol. 79A 533-546

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08