Thermal management of optically pumped long-wavelength InP-based semiconductor disk lasers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Hans Lindberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Martin Strassner

Eckart Gerster

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics

Vol. 11 5 1126-1134

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06