Dynamic train–turnout interaction in an extended frequency range using a detailed model of track dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Elias Kassa

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Journal of Sound and Vibration

0022-460X (ISSN) 1095-8568 (eISSN)

Vol. 320 893-914

Ämneskategorier

Maskinteknik