INNOTRACK Deliverable 3.1.5 -- Recommendation of, and scientific basis for, optimisation of switches & crossings - part 1. Paris:UIC
Rapport, 2009

Författare

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Dirk Nicklisch

Ämneskategorier

Maskinteknik