Modeling of human locomotion as an optimal control problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Myroslav Demydyuk

Bogdan Lytwyn

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07