Modeling of human locomotion as an optimal control problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Myroslav Demydyuk

Bogdan Lytwyn

J. Visnyk of Kharkov State Technical University, Ser. ?System Analysis, Control and Information Technologies?

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13