Mathematical modeling of human gait based on experimental data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Myroslav Demydyuk

Pidstryhach Institution för tillämpad problem av mekanik och matematik Ukrainska vetenskapsakademi

Bogdan Lytwyn

Pidstryhach Institution för tillämpad problem av mekanik och matematik Ukrainska vetenskapsakademi

J. Visnyk Lviv University, Ser. “Applied Mathematics and Computer Science"

Vol. 3 88-93

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-22