Mathematical modeling of human gait based on experimental data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Myroslav Demydyuk

National Academy of Sciences in Ukraine

Bogdan Lytwyn

National Academy of Sciences in Ukraine

J. Visnyk Lviv University, Ser. “Applied Mathematics and Computer Science"

Vol. 3 88-93

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09