Mathematical modeling of human gait based on experimental data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Myroslav Demydyuk

Bogdan Lytwyn

J. Visnyk Lviv University, Ser. “Applied Mathematics and Computer Science"

Vol. 3 88-93

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07