The mathematical modeling of the sub-optimal motion of the semi-passively controlled mechanical systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Mariya Kudyn

Pidstryhach Institution för tillämpad problem av mekanik och matematik Ukrainska vetenskapsakademi

J. Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, National Academy of Sciences of Ukraine

Vol. 42 3 117-124

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-22