Automatic gathering, processing and analysis of biomechanical data of human locomotion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Myroslav Demydyuk

National Academy of Sciences in Ukraine

Grygorii Krasyuk

Nikolai Koval’ko

Vladimir Kacher

J. Visnyk of Kharkov State Technical University, Ser. “System Analysis, Control and Information Technologies”

73 7-13

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09