Mathematical designing of the energy-optimal above-knee prostheses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Nataliya Nishchenko

J. Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, National Academy of Sciences of Ukraine,

0130-9420 (ISSN)

Vol. 41 4 110-117

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-19