The mathematical modeling of the human motions based on the optimization of the biodynamic systems' controlled processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Bogdan Lytwyn

Pidstryhach Institution för tillämpad problem av mekanik och matematik Ukrainska vetenskapsakademi

J. Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, National Academy of Sciences of Ukraine,

0130-9420 (ISSN)

Vol. 41 3 153-161

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-23