The mathematical modeling of the human motions based on the optimization of the biodynamic systems' controlled processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Bogdan Lytwyn

J. Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, National Academy of Sciences of Ukraine,

0130-9420 (ISSN)

Vol. 41 3 153-161

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-18