The mathematical modeling of the human motions based on the optimization of the biodynamic systems' controlled processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Bogdan Lytwyn

National Academy of Sciences in Ukraine

J. Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, National Academy of Sciences of Ukraine,

0130-9420 (ISSN)

Vol. 41 3 153-161

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09