Hog1-mediated Metabolic Adjustments Following Hyperosmotic Shock in the Yeast Saccharomyces cerevisiae
Kapitel i bok, 2007

Författare

Bodil Nordlander

Göteborgs universitet

Marcus Krantz

Göteborgs universitet

Stefan Hohmann

Göteborgs universitet

In Posas F, Nebrada A (eds) “Stress-activated protein kinases”. In the series “Topics in Current Genetics” (Hohmann S, Ed)

141-158

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1007/4735_2007_0247

Mer information

Skapat

2017-10-10