The mathematical modeling of viscoelastic parameters of human locomotion system
Paper i proceeding, 1998

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Nataliya Nishchenko

National Academy of Sciences in Ukraine

Bo Å Peterson

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

In Proceedings of the International Research Conference "Modern problems of mechanics and mathematics", Lviv, Ukraine, 25-28 May 1998, IAPMM, Lviv, 1998.

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09