Produktionsstrategi – En viktig förutsättning för utveckling av effektiv produktion
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Vaffö gör de på detta viset? – Eller vet de vad de gör? När man ska utveckla nya produkter börjar man alltid med att tänka igenom den funktion som produkten ska ha, vilka uppgifter den ska utföra och dokumenterar alltsammans i en kravspecifikation. Denna får sedan utgöra ledstjärnan i utvecklingsarbetet så att man, när en prototyp är färdig, kan utvärdera den mot specifikationen. När man ska investera i nya produktionssystem, eller förbättringar av det befintliga, baseras dessa stora investeringsbeslut ofta på mycket vaga föreställningar om vad man vill ha. Det kan vara mer känslomässiga föreställningar av typen ”vi köper det mest avancerade så riskerar vi inte att utrustningen blir urmodig” eller ”automatisera så mycket som möjligt”. Eller också bestämmer företagsledningen att alla nya leverantörer ska väljas från lågkostnadsländer. Dessa kategoriska beslut kan vara rätt, men ofta kostar det tyvärr mycket mer för företaget än vad man från början tänkt sig. Eller också minskar kundnyttan i form av ökade ledtider, försämrad kvalitet eller minskad servicegrad, vilket kan leda till tappade marknadsandelar. Lösningen är att man börjar tänka strategiskt när det gäller produktionen. Man behöver en kravspecifikation även här eller, som det ofta kallas, en produktionsstrategi. Vad vill man ha utfört, till vilken kostnad, vilken kvalitet vill kunden ha, hur snabbt ska detta kunna levereras osv? Det är frågor av detta slag som produktionsstrategin ska besvara.

Produktionsstrategi

Författare

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Management of Technology – Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT – Institute for Management of Innovation and Technology

1 10-11

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-06