Existence theory and strong attractors for the Rayleigh-Benard problem with a large aspect ratio
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Björn Birnir

Discrete and Continuous Dynamical Systems

Vol. 10 53-74

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik