Multiscale convergence and reiterated homogenization of parabolic problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Nils Svanstedt

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Niklas Wellander

Anders Holmbom

Appl. Math.

Vol. 50 131-151

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08