On twoscale convergence and related sequential compactness topics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Niklas Wellander

Anders Holmbom

Jeanette Silfver

Appl. Math.

Vol. 51 247-262

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07