Generalized Besicovich spaces and application to deterministic homogenization
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Nils Svanstedt

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Jean Louis Woukeng

preprint

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13