Effects of water flow on settlement and persistence of marine macroalgae
Doktorsavhandling, 2006

Föreläsningssalen på Botan inst Carl Skottsbergs Gata 22B kl. 10.00

Författare

Lena Granhag

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Ekologi

ISBN

91-89677-18-8

Föreläsningssalen på Botan inst Carl Skottsbergs Gata 22B kl. 10.00

Mer information

Skapat

2017-10-10