Bandgaps and bandwidths of different soft surfaces used as finite ground planes of small antennas
Paper i proceeding, 2005

Författare

Marco Caiazzo

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Stefano Maci

EPFL LATSIS Symposium 2005

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06