Bergman kernels and equilibrium measures for ample line bundles
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Robert Berman

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

www.arxiv.org, artikel 0704.1640

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13