Bergman kernels and equilibrium measures for ample line bundles
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Robert Berman

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik