Asymptotics for Bergman-Hodge kernels for high powers of complex line bundles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Robert Berman

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Johannes Sjöstrand

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07