Regularity of plurisubharmonic upper envelopes in big cohomology classes
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Robert Berman

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Jean-Pierre Demailly

arxiv.org/abs/0905.1246

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13