Red shift of the light emission from highly strained InGaAs/GaAs quantum wells by dipole delta-doping
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Fu Ying

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Wang Xiaodong

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Journal of Applied Physics

Vol. 98 043501-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07