Round Robin test of active and passive small terminal antennas
Paper i proceeding, 2005

Författare

Jan Carlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

LAPC 2005 Loughborough Antennas and Propagation Conference

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06