Uppvärmning av byggnader - Analys av hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål
Rapport, 2007

Rapporten redovisar ett uppdrag från Naturvårdsverket till Chalmers EnergiCentrum (CEC) att analysera hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål. Uppdraget avser en samlad analys sett från olika miljömål, och en beskrivning av hur styrmedlen gällande bebyggelseuppvärmningen ser ut idag och vilka förändringar som skulle bidra till bättre måluppfyllelse. Arbetet gäller uppvärmning av småhus, flerbostadshus och lokaler. De miljömål som ingår är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Enbart naturlig försurning och God bebyggd miljö (delmål 6 om energianvändning).

byggsektor

miljömål

styrmedel

energibransch

miljöpåverkan på byggnader

Författare

Anders Göransson

Lennart Jagemar

Bertil Pettersson

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Annan naturresursteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08